Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Dit doet me wat. Enkele overpeinzingen.
Beste mensen,
 
Vrijdagavond 23 december 2022…
het laatste wekelijks gesprek van dit jaar met minister-president Rutte, op NPO 1.
Arjan Noorlander spreekt met de premier over de vele goede voornemens van zijn vierde kabinet, dat aantrad op 10 januari. Maar nog geen zeven weken later veranderde de situatie in Europa, in de wereld, volledig toen Vladimir Poetin besloot zijn plannen voor een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne uit te voeren.  Deze ‘operatie’ was niet helend en genezend, zoals een medische operatie, maar verwoestend. Een keiharde ordinaire oorlog, met heel veel gewonden en doden op het slagveld. En in de dorpen en steden.
Rutte zei vanavond: Dit is zoiets groots! Hij vertelde hoe zijn baan als premier hierdoor inhoudelijk enorm is veranderd. En ineens drong door zijn woorden (opnieuw) tot mij door hoe groot en hoe vér-strekkend deze oorlog is. Ik voel de emoties achter zijn taal.

Kun je in zo’n jaar
zingen over Vrede op aarde? Kun je de geboorte van het Kindeke Jezus vieren?
In alle nuchterheid zeg je misschien NEE. Nee, dat kan niet. Schei uit, we slaan gewoon een jaartje over…
Maar vanuit ons geloof zeggen we: JA. Dat kunnen we. JA, dat moeten we zelfs! Als een tegengeluid tegen al het oorlogsgeluid en -geweld in. Het kind in de kribbe, nu nog weerloos, zal - éénmaal groot geworden - het kwaad in de wereld overwinnen. Ook het oorlogsgeweld.
Gelukkig zijn de vredestichters! (Matthéüs 5)

Poetin
wordt zelfs door één van zijn vrinden - de geestelijk leider van de orthodoxe kerk in Moskou -
gesteund in wat hij doet en laat doen in Oekraïne. Het moet niet gekker worden. Dat noemen we nou: stinkende theologie. Theologie die machtsdenken en rücksichtslos moorden legitimeert.    
En om dàt tegen te gaan, blijven we geloven en zingen. Van vrede op aarde. En van Gods welbehagen
in de mensen van goede wil. Mensen die blijven geloven in de helende en genezende kracht van een operatie (waarmee verschillende leden van onze Gemeente in het bijna afgelopen jaar ervaring hebben opgedaan. Maar dit terzijde.)

Voor Mark Rutte
is ´visie´ doorgaans een lastig woord.  Hij is allereerst probleem-oplosser. Trouble-shooter!
Dat verbaast me wel eens van iemand die al zo veel jaren dit hoge ambt bekleedt.
Maar vanavond raakt hij me. Door de emotie in en achter zijn woorden.
En wij, in de gemeente Woensdrecht, in Ossendrecht? Wij blijven zingen. Tegen de klippen op.
Over het Kindeke dat vrede brengt. Of zoals Paul van Vliet het schreef en zong:
Als wij niet meer geloven dat het kan - wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan - wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen - wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen
waar zij in kunnen springen - wie dan wel?


Ik wens u gezegende en feestelijke Kerstdagen.
U / jij bent welkom in onze kerkdiensten in Ossendrecht:
op Kerstavond op 21.30 uur. Op Eerste Kerstdag om 09.45 uur.
Op Nieuwjaarsdag om 09.45 uur.

Een hartelijke groet van uw dominee.
W. Lolkema, 23 december 2022.  
 
Samenvattend:
Liturgie kerstnacht:

Voorganger: ds. J. de Bie, 's-Gravenpolder
Teksten:  Lucas 2: 1 – 20
Ouderlingen: Vera Maas en Hanneke Dragt
Organist: dhr. Piet den Ouden, m.m.v. De Cantorij olv Gertje van Elsäcker
Meekijken en meeluisteren.

Liturgie Kerstmorgen:                             
Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten:  Titus 2: 11 t/m 15; Lucas 2: 1 t/m 14 en Lucas 2: 15 t/m 20
Ouderlingen: Hans den Daas en Wim van Geest
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Meekijken en meeluisteren.

Collectedoelen van beide diensten:
1. Kinderen in de Knel
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw
 

De kerkenraad wenst u een gezegende diensten toe.
 

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.