Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 19 februari 2023.
Beste mensen,
 
Komende zondag bent u weer van harte welkom in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.  
We hopen van harte u te ontmoeten.

Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Mathéüs 25: 31 t/m 46
Ouderlingen: Dick van Arkel en Kees Visser
Organist: dhr. Piet den Ouden

Collecten: 
1. ZWO Ethiopië

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Het is in 40 jaar niet zo droog geweest.
Op 19 februari, tijdens de ZWO dienst over de landbouw van Ethiopie collecteren we daarom voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Mede dankzij uw bijdrage aan deze collecte kan Kerk in Actie voedsel en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in Ethiopië. En daarnaast gezinnen  blijven voorbereiden op de klimaatverandering om noodhulp te voorkomen. We bevelen deze collecte van harte aan.

2. Pastoraat en Eredienst
3. Gestegen energiekosten

Dit kan ook via NL37 ABNA 0427 8015 16, t.n.v. Protestantse Gemeente Woensdrecht. Graag in de omschrijving het collectedoel vermelden.

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Uiteraard ontmoeten wij u graag in de kerk, maar als dat om wat voor reden dan ook niet gaan, dan kunt u ook de dienst met ons meevieren via YouTube en Kerkdienst Gemist.
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
 

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.