Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie startzondag 3 sept 2023.
Beste mensen,
 
Komende zondag bent u weer van harte welkom op onze jaarlijkse startzondag. Dit keer NIET aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht, maar bij de Broeders van Huijbergen aan de Boomstraat 7.  Parkeren bij de RK kerk en lopen naar de Boomstraat (ingang museum). Lukt dit niet dan zijn er een aantal parkeerplaatsen op het terrein. Er zal iemand van de organisatie in de Boomstraat staan. Inloop om 10:00 uur. Koffie en thee staat klaar. De dienst zelf begint om 10:30 uur. In principe wordt het een buitendienst, dus graag uzelf daarop kleden. Bij slecht weer wijken wij uit naar de kapel. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens zorgen diverse vrijwilligers voor een heerlijke lunch. 
Daarna splitsen we de groep in tweeën. De ene helft bezoek het Wilhelmietenmuseum en de andere groep bezoekt de tuin onder leiding van ons gemeentelid Marjan Bosch. Na ongeveer een half uur wordt er gewisseld.
Tenslotte sluiten we af met een drankje in de tuin.
U bent van harte uitgenodigd.

Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten:  Romeinen 13, 8 – 10 en Psalm 126
Ouderlingen: Marjanne van Loenen en Dick van Arkel
Muzikale begeleiding: dhr. Adri van den Eijnden en dhr. Ad Vos

Collecten:
1. ZWO [KIA], zie toelichting hieronder.
2. Pastoraat en Eredienst
3. Dekking onkosten startzondag

U kunt voor de collecten ook bijdragen via NL37 ABNA 0427 8015 16, t.n.v. Protestantse Gemeente Woensdrecht. Graag in de omschrijving het collectedoel vermelden.

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Helaas is het op lokatie niet mogelijk om de dienst uit te zenden via YouTube of Kerkdienst Gemist.
Wilt u nog meerijden naar Huijbergen neem dan contact op met dhr. Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Toelichting op de collecte: 
Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël. We bevelen de collecte van harte aan.

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.