Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Bericht van overlijden: Mw. De Heer
In liefde gedenken wij het oudste lid van onze Gemeente, onze zuster
 
FIJA de HEER - de HEER

Mw. De Heer werd geboren te Papendrecht op 5 juni 1921. Zij overleed in Heideduin te Hoogerheide op de vroege maandag 29 januari 2024 in de zeer hoge leeftijd van 102 jaar.
Zij was sinds september 2003 weduwe van haar echtgenoot Koos de Heer met wie ze sinds 1945 getrouwd was.
Ze woonde zo’n 67 jaar aan de Nieuweweg in Hoogerheide.

We gedenken haar als ons meelevend gemeentelid, onze trouwe kerkganger. Mw. De Heer had voor veel dingen en mensen belangstelling. En ze had een diep geloof.
Toen ik haar bezocht vanwege haar 102e verjaardag zei ze met een glimlach: We zullen zo maar een beetje doorgaan. Dan mag de burgemeester volgend jaar weer komen! Dat heeft niet zo mogen zijn.  
Op vrijdag 26 januari sprak ik haar voor de laatste keer. Ze was klaar om te gaan; in goed vertrouwen op haar Heer en Heiland.

Vanwege mijn a.s. vakantie en ziekte van ds. Ellen van Sluijs zal de afscheidsdienst worden geleid door ds. Willem Vermeulen uit Bergen op Zoom. De dienst vindt plaats op maandag 5 februari om 10.30 uur in ons kerkgebouw te Ossendrecht, Dorpsstraat 10. Vanaf 10.00 uur tot 10.20 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Mevr. De Heer. Die ruimte is er ook op zaterdag 3 februari van 16.00 tot 16.30 uur in het uitvaartcentrum van Chris Zorge, Putseweg 147 te Hoogerheide.
Na de afscheidsdienst wordt mw. De Heer te ruste gelegd naast haar man op de Algemene Begraafplaats in Hoogerheide, Scheidreef.

We bidden om kracht voor haar kinderen en kleinkinderen en haar achterkleindochter.
Mag Fija de Heer rusten in de vrede van onze Heer en Heiland.

Namens de kerkenraad: Wim Lolkema, predikant. 30 januari 2024
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.