Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 17 maart 2024.
Beste mensen,
 
Komende zondag bent u weer van harte welkom in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. Aanvang om 9:45 uur. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Matthéüs 25: 31 t/m 40
Ouderlingen: Dick van Arkel en Kees Colpaart
Organist: dhr. Piet de Kam

Collecten:
1. Stichting Exodus: zorg aan [ex]gedetineerden
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw

U kunt voor de collecten ook bijdragen via NL37 ABNA 0427 8015 16, t.n.v. Protestantse Gemeente Woensdrecht. Graag in de omschrijving het collectedoel vermelden.

Stichting Exodus: zondag 17 maart
Op zondag 17 maart zal dhr. Dirk Coster uit Alphen aan den Rijn in onze kerkdienst aanwezig zijn. Hij is vrijwilliger van Stichting Exodus. Deze Stichting zet zich op verschillende manieren in voor gedetineerden aan het einde van en na hun gevangenschap. Die periode is van groot belang voor (ex-)gevangenen om weer een goede plek in de samenleving te vinden. EN om te voorkomen dat zij opnieuw in de criminaliteit terecht komen.
Dhr. Coster zal vertellen over het werk van Stichting Exodus. Daaraan voorafgaand zal ik een korte preek houden. En verder is de dienst zoals gebruikelijk.
In deze veertigdagentijd lijkt dit ons als kerkenraad een mooi bezinnend thema.
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Exodus. Tevens zullen er kaarten van Amnesty International beschikbaar zijn om te sturen aan gevangenen. U. jij bent zoals gebruikelijk hartelijk welkom. 
 

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Uiteraard ontmoeten wij u graag in de kerk, maar als dat om wat voor reden dan ook niet gaan, dan kunt u ook de dienst met ons meevieren via YouTube en Kerkdienst Gemist.

O ja, wist u dat er op de welkomstpagina van onze website de veertigdagentijdkalender staat. Tot aan Pasen, elke dag een nieuwe overdenking. Samen gaan we op weg naar het Pasen.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
 

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.