Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgieën Paascyclus
Beste mensen,
 
In deze nieuwbrief treft u de liturgieën aan voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. U bent van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.

Witte Donderdag, Tafel en Schrift, aanvang 19:30 uur.
Voorganger: ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Teksten: Exodus 12, 15-20; Johannes, 13, 1-15 en Markus 14, 26-28
Ouderlingen: Vera Maas en Wim van Geest
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Liturgie: klik hier.
Youtube: klik hier.
Kerkdienst gemist: klik hier

Na de dienst is er gelegenheid om gezamelijk te kijken naar de Passion; een Nederlands muzikaal-bijbels evenement dat jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens op een andere locatie. Het evenement zal in 2024 in Zeist gehouden worden, op een podium op Het Rond.

Goede Vrijdag, aanvang 19:30 uur. 
Voorganger
: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Jesaja 53: 1 t/m 4 en Marcus 14: 53 t/m 72 en Marcus 15: 1 t/m 47
Ouderlingen: Charlotte Statema en Marjanne van Loenen
Organist: dhr. Piet den Ouden
Cantorij: o.l.v. Gertje van Elsäcker
Liturgie: klik hier.
Youtube: klik hier.
Kerkdienst gemist: klik hier

Stille Zaterdag, aanvang 21:00 uur. 
Voorganger
: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Genesis 1: 1 - 5; Exodus 14: 19 t/m 22; Ezechiël 37: 1 t/m 10 en Johannes 20: 1 t/m 18.
Ouderlingen: Marjanne van Loenen en Dick van Arkel
Organist: dhr. Rein Ros
Liturgie: klik hier.
Youtube: klik hier.
Kerkdienst gemist: klik hier.


O ja, wist u dat er op de welkomstpagina van onze website de veertigdagentijdkalender staat. Tot aan Pasen, elke dag een nieuwe overdenking. Samen gaan we op weg naar het Pasen.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.
 

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.