Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Een pastoraal woord.
Beste gemeenteleden! 
 
Graag wil ik jou en u langs deze weg hartelijk groeten. 
Dat is een andere manier van groeten dan op de zondagmorgen, maar in verwarrende tijden moet je zoeken naar nieuwe middelen van verbondenheid. 
U - je hebt in het PKGW-nieuwsbericht van vanmorgen kunnen lezen dat veel geplande activiteiten van onze Gemeente tijdelijk niet kunnen doorgaan. Vooral het moeten afgelasten van kerkdiensten komt hard aan. Dat is immers de plek waar wij elkaar inspireren en ontmoeten. De plek waar we onze God de lof toezingen! 
Maar: de Heilige Geest van onze God vindt gelukkig wèl altijd wegen om ons opnieuw op weg te helpen èn (heel belangrijk) om ons blijvend aan elkaar te verbinden. We zijn immers één Gemeente, 
we horen bij elkaar. En zo staan we samen sterk in deze wereld. 
En zo kunnen we iets betekenen voor de samenleving en voor elkaar. Vooral voor degenen die geen helper hebben...
Ik wens u  / jullie allemaal sterkte toe. En kracht van onze God.
  • Jongeren die naar school moeten maar die zich afvragen of dat nog allemaal veilig is; 
  • ouderen die aan huis gebonden zijn en die nu door de corona-crisis minder aandacht krijgen dan anders. Laten we naar hen omkijken, misschien wat vaker dan anders, en hen vooral niet vergeten!
  • gemeenteleden in de kracht van hun leven die zich bijv. afvragen wat voor hen de financiële gevolgen van deze crisis zullen zijn.
Ik ben nu nog verkouden en ben voorzichtig met sociale contacten. Maar als de verkoudheid voorbij is, leg ik weer pastorale bezoeken af. 
Wilt u mij intussen spreken, hebt u behoefte aan een luisterend oor, bel of mail gerust! 0164 31 44 66 (of  06 17 24 64 10) of w.lolkema@gmail.com.
En geeft u de inhoud van deze mail (als het kan) door aan gemeenteleden van wie u weet dat ze geen computer of E-mail hebben. 
 
++ PKN-kerkdienst: zondag 15 maart, 09.20 uur, NPO 2, bij de EO.
 
Een hartelijke groet van uw dominee. ADieu.  
W. Lolkema. 14 maart 2020. 
 
 
 
 
 
 

Inloggen


 

Wijkavond
datum en tijdstip 19-05-2022 om 20:00 uur
meer details

Soep en brood
datum en tijdstip 20-05-2022 om 17:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Meelee
datum en tijdstip 23-05-2022 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.