Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Pastorale brief: Contact in tijden van corona.
Contact in tijden van corona.
Donderdag 19 maart 2020

Gisteravond viel minister Bruins flauw in het zicht van de camera’s. Dat moment geeft aan hoeveel de coronacrisis momenteel vraagt van heel veel mensen. Vooral van hen ‘die ons regeren’. En van talloze mensen in de medische zorg. Zij hebben ons applaus dik verdiend. Zelfs ons koninklijk gezin heeft meegeklapt. De prinsessen alle drie met koninklijke pannendeksels in hun handen!

Voor anderen is de situatie heel anders. Zij zoeken juist naar een zinvolle invulling van hun tijd nu allerlei dagelijkse dingen weg vallen. En in de verschillende tehuizen van Tante Louise is het wel héél stil geworden. Veel meer mensen dan het personeel worden niet tot de locaties toegelaten.
Ouders van kinderen op de basisschool krijgen informatie zodat zij hun kinderen zelf les kunnen geven. Een goed ritme van inspanning en ontspanning is van groot belang.

Ook ons gemeentewerk is vrijwel stil komen te liggen. Maar DV komende zondag 22 maart hoop ik wel voor te gaan in een korte kerkdienst die via het internet is te beluisteren. Aanvang kwart voor tien. Daarbij zullen slechts enkele mensen aanwezig zijn.
De vierde zondag van de 40-dagentijd (22 maart) heet: Laetare. Ook wel Klein Pasen genoemd. Laetare betekent Wees blij, verheug je! De dienst had eigenlijk een oecumenische viering moeten zijn over het thema Wees niet bang.
Er was al heel veel voorwerk gedaan. We gaan ervan uit dat de dienst alsnog kan worden gehouden in betere tijden.
Intussen blijft het thema natuurlijk wel actueel: Wees niet bang! Of, zoals het in de vertaling van 1951 staat: Vrees niet! Ga deze crisis onverschrokken te lijf! Vanuit de bekende drieslag uit
1 Corinthe 13: Geloof (= vertrouwen), hoop en liefde.

Hebt u / heb jij ze woensdagavond gehoord? De klokken van de kerken in de gemeente Woensdrecht. Ook de klok van onze kerk is gedurende vijftien minuten geluid, als een teken van troost en hoop. Geloof, hoop, liefde, troost en hoop: daarmee komen we de a.s. dagen wel door. Geïnspireerd door de Heilige Geest. En als het kan en mag, luiden de klokken komende woensdag weer.  

De bisschop van Rome, je weet wel, Paus Franciscus, vertelt midden in het afgesloten land Italië:
We moeten begrijpen dat in kleine dingen onze schat ligt. Deze gebaren van tederheid, genegenheid en medeleven, zijn minimaal en hebben de neiging om verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijks leven, maar ze zijn desalniettemin beslissend en belangrijk. Bijvoorbeel een warme maaltijd, goede aandacht, een telefoontje....  Het zijn de details van het dagelijks leven die het leven zinvol maken en die de gemeenschap en communicatie tussen ons tot stand brengen. Hij voegt eraan toe: Verkwist deze moeilijke dagen niet.

Een mooie aansporing van de Heilige Vader om het bijzondere en de ruimte van deze dagen te benutten! En een telefoontje of ansichtkaartje is "een kleine moeite, een groot gebaar" voor mensen die nu allen zijn en op zichzelf zijn aangewezen.

Dus laten we een beetje op elkaar letten. Op onze buren en onze mede-gemeenteleden.

Woorden van Jezus voor deze dagen uit Johannes 16: Houd moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Vrede en alle goeds gewenst! Tot een volgende keer. W. Lolkema.

PS.
  • Kent u gemeenteleden die niet over internet beschikken? Print, als u dat wilt, deze bladzijde uit en geef 'm aan hen
  • Hebt u behoefte aan een luisterend oor? U mag mij bellen of mailen! 0164-31 44 66 en w.lolkema@gmail.com.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.