Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nieuwe aanwijzingen en momenten van gebed.
Vanwege de nieuwe aanwijzingen van de regering is bekend gemaakt, dat publieke liturgische vieringen zijn afgelast tot en met Pinksteren (Tweede Pinksterdag 1 juni).
 
Kerkelijke uitvaarten en kerkelijke huwelijken mogen doorgang vinden binnen de regels die hiervoor zullen gelden.
 
Elke woensdagavond luiden van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken van alle kerkgenootschappen: om ons op te roepen tot eensgezind  gebed. U bent van harte uitgenodigd om thuis aan te sluiten bij dit gebedsmoment, waarin Christenen van alle kerken één van hart bidden tot de Ene Heer die heeft beloofd dat Hij met ons zal zijn tot het einde der tijden.
 
Woensdagmiddag:
Paus Franciscus heeft alle Christenen van alle kerken opgeroepen om dagelijks het Onze Vader te bidden, het gebed dat Jezus ons geschonken heeft, heel bijzonder wordt dit gevraagd voor aanstaande woensdag 25 maart. Dan is de uitdrukkelijke uitnodiging om op het middaguur het Onze Vader te bidden als leden van alle christelijke kerkgenootschappen.
 
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.



 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.