Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Om over na te denken.
 
Een glimlach in maart 2020 (1)
Lange tijd was het in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikelijk om op de Paasmorgen een grap in de Mis te vertellen. De zgn. risus paschalis, de Paas-Lach. Men lachte de duivel uit die op de Paasmorgen lelijk op zijn neus keek toen hij zag dat de steen voor het graf was weggerold.
Maar, zul je (u) misschien zeggen: de maand maart 2020 is absoluut geen tijd voor grapjes. Daarvoor is de corona-crisis véél te ernstig!! En het is óók nog geen Pasen!
Helemaal waar. Corona is werkelijk een af-schu-we-lijk-e pandemie. Zóveel doden en zeer ernstig zieken. Zoveel verdriet in zoveel landen. Zeker in Italië, China en Spanje en.... En in ons land. Nederland is patiënt geworden. Ziekenhuizen staan voor enorme uitdagingen. Artsen moeten moeilijke keuzes maken. Een X-aantal ZZP-ers zit met de handen in het haar: hoe nu verder??
Hoe komt hier ooit een end aan? Nou, níet door de insteek van de president van Brazilië die zich erover verbaast dat ‘een griep de hele wereld op z’n kop zet.’ Met zo’n president win je de oorlog niet. De man ontkent volledig de ernst van de situatie en laat intussen zijn landgenoten in de steek die ernstig lijden onder corona.
Maar ik voel een (glim-)lach van geluk opkomen als ik zie hoe er tientallen prachtige initiatieven ontstaan waarmee burgers van ons land hun medemensen helpen. ‘Let een beetje op elkaar!’ Dat brengen ze (we) in praktijk. Geweldig! En die glimlach voel ik heel stiekem ook als ik de doventolk naast minister-president Rutte het woord ‘hamsteren’ zie uitbeelden. Ook al ken je die taal niet, je snapt precies wat deze mevrouw bedoelt. NIET hamsteren! En terwijl de situatie in ons land vorige week helaas alsmaar ernstiger werd, waren er tegelijkertijd ook filmpjes met koeien die na een lange kwakkelwinter weer rennend het weiland instapten. Hevig lijden door corona, uitbundig leven in de lente - zo dicht bij elkaar…

De ernst: Op de stoel van God?
Intussen moeten we de ernst niet vergeten. Die is er volop. En die komt soms ook zomaar op mijn beeldscherm tevoorschijn. Bijvoorbeeld als theologen / predikanten van orthodoxen huize hun licht laten schijnen over het waarom van deze enorme crisis. God wil ons met deze pandemie waarschuwen! - vindt iemand.
Nu kan het best zijn dat deze pandemie tot diepgaande bezinning of tot verandering van gedrag leidt. Dat gebeurt ook al, merkte ik, toen Geert Mak maandagavond bij DWDD een soort van mini-college gaf: zijn visie op de ontwikkeling van de samenleving door deze crisis. (DWDD gaan we straks nog heel erg missen, maar dat terzijde.) 
Maar een vooraf geplande waarschuwing van Godswege ten koste van zóveel mensenlevens??
Los van het feit dat wij niet op de stoel van God mogen plaatsnemen, moet ik denken aan de samenvatting van de Jozef-geschiedenis in Genesis 50 vers 20: Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd,… Jozef is eerst door zijn broers in grote problemen gebracht maar uiteindelijk wordt hij een groot man in Egypte waardoor de ‘familie Jakob’ een hongersnood kan overleven. Het kwade wordt (van Godswege) het goede! God berust niet in het kwaad. Hij zorgt ervoor, op Zijn wijze, dat er iets goeds tot stand komt. ‘Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.’ (Psalm 121). ‘Hij doet alle dingen meewerken ten goede.’ (Romeinen 8). En zo deed ook zijn Zoon Jezus Christus die zijn levenswerk maakte van het genezen en helpen van zijn medemensen. En wij mensen mogen daar op onze eigen manier aan meewerken. Juist nu.

Een glimlach in maart 2020 (2)
En mensen die dàt doen, misschien nu met een pannetje soep of een tas boodschappen voor een
ouder iemand die de deur niet uit kan, die bezorgen mij die glimlach. Zeg maar: die Paas-lach. Een teken van hoop in deze O-ZO donkere maand maart 2020. 
W. Lolkema, 25 maart 2020.
 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.