Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Pastorale brief: Bezinning IN STILTE.

Op een maandagochtend eind maart fiets ik door de binnenstad van onze woonplaats Bergen op Zoom. De Grote Markt: café’s, restaurants, de Gertrudis, het stadhuis: een overdonderende stilte. Onderweg vanaf de Bergse Plaat heb ik al opvallend weinig verkeer gezien. Onwezenlijk.
De zon schijnt. De stad is anders dan anders. Eigenlijk prachtig! Maar zo willen we het uiteindelijk niet. Want de oorzaak van deze situatie is corona. Het aantal doden als gevolg van het virus kwam in de afgelopen dagen ruim boven de duizend. En we gaan ons afvragen of er wel genoeg ruimte is op de IC’s voor alle patiënten. Model-makers van het RIVM wijzen ons op mogelijkheden en onmogelijkheden. Aantallen IC-bedden komen langs. En hoe lang houden artsen en verpleegkundigen het vol nu er zóveel van hen wordt gevraagd?
Niet alleen binnen hun dagelijks werk, maar ook emotioneel. Vragen, vragen.
En de stilte op de Bergse Markt blijft…

Een dominee in Werkendam legt verbanden en stuurt die in een brief naar de kinderen van zijn Gemeente. Hij heeft verstand van medische zaken. Hij was nl. internist voordat hij dominee werd. Maar nu gaat het vooral om een goede pastorale antenne. Om nabijheid in een tijd van (anderhalve meter) afstand. Hij wijst de meisjes en jongens erop dat de Heere wil dat zij gaan bidden. En dat ze niet meer zo veel houden van hun mooie spulletjes. Het is belangrijk dat ze een nieuw hart hebben. Corona wil hen daarbij bepalen. (Wat een eng standpunt…!!)
SGP-leider Kees van der Staaij mag op de televisie vertellen wat hij van de wijsheid van de dominee vindt. Dat is een hele opgave. Hij doet zijn best maar komt er naar mijn idee toch niet helemaal uit. Lastig ook: hij staat als politicus immers midden in deze tijd maar moet ook denken aan zijn achterban…

Wat zetten wij daar nu tegenover? Kritiek hebben is soms wel erg eenvoudig.
Dit jaar ervaar ik de veertigdagentijd veel meer als lijdenstijd dan als veertigdagentijd. Er wordt in ons eigen land NU immers zo veel geleden, veel mensen zijn zo bang.
Jezus heeft in de Stille Week het lijden tot het uiterste gekend en gedragen. In die zin mogen we weten dat we in het / ons lijden niet alleen zijn. De Duitse theoloog Jürgen Moltmann schreef bijna vijftig aar geleden zijn boek Der gekreuzigte Gott - De gekruisigde God. Daarin vertelt hij o.a. dat God niet lichamelijk lijdt, maar dat Hij lijdt aan het sterven van zijn Zoon.
God lijdt aan het lijden van zijn mensen. Hij is solidair met ons! En tegelijkertijd is Pasen ook:
Hij overwint het lijden en de dood. De God die lijdt is ook: de God die overwint. Hij is de Weerloze Overmacht, zoals ooit Prof. Berkhof schreef. Weerloos op de Goede Vrijdag, maar overmachtig op de Paasmorgen. Beide begrippen kleuren elkaar en vullen elkaar aan.

Ik hoop dat u, voorzover mogelijk, zondagmorgen weer luistert naar onze kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl Zodat we elkaar èn God ontmoeten. In sterke verbondenheid.
En verder kun je op Witte Donderdag en Goede Vrijdag via Kerkomroep.nl luisteren naar de kerkdienst vanuit Bergen op Zoom, Ontmoetingskerk. Aanvang 19.00 uur. En op Stille Zaterdag naar de kerkdienst vanuit onze kerk in Ossendrecht, aanvang 21.30 uur (Kerkdienstgemist.nl) Op Witte Donderdag kunt u thuis een glaasje wijn of druivensap
en wat stukjes brood klaarzetten, zodat u het Avondmaal kunt meevieren.
Woensdag 19.15 uur: Avondgebed vanuit Bergen op Zoom via Kerkomroep.nl nadat de klokken van Hoop en Troost hebben geluid. Oók in Ossendrecht.

Ik sluit mij graag aan bij de boodschap die momenteel tot ons komt, o.a. van minister-president Rutte: Allereerst: Blijf zoveel mogelijk thuis. Maar minstens zo belangrijk:
Houd moed en hou vol!

Tot de volgende keer.
W. Lolkema. Tel 0164 31 44 66
E:
w.lolkema@gmail.com
 

 


 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.