Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Verspreid het Woord maar niet het virus’ [8 mei 2020]

Nieuws PG Woensdrecht

10 mei 2020

 

 

Verspreid het Woord maar niet het virus’

 

Met deze zin sloot minister Hugo de Jonge woensdag 6 mei j.l. de persconferentie af waarin over de maatregelen werd gesproken rondom het corona virus. Even dacht ik dat de minister zich in waarschuwende zin uitsprak over de politieke samenwerking die sinds kort in Noord-Brabant gaande is maar het ging over iets anders: de kerkdiensten.

 

Vanaf juni gaan we weer een beetje oefenen met het houden van kerkdiensten. Nog met maximaal 30 personen inclusief koster, musici en ambtsdragers én nadat U zich vooraf hebt aangemeld. 30 is het maximum en natuurlijk geldt ook nu: houdt afstand! Inmiddels wordt nagedacht over hoe we dat gaan organiseren in onze kerkgebouwen en binnenkort hoort U er meer over. De aandacht in de uitspraak van de minister ging overigens vooral uit naar het hardop meezingen. Is dat niet te gevaarlijk? Ervan uitgaande dat de mensen die ziek zijn niet in de kerk zijn valt dat wel mee, maar inderdaad, misschien moet de afstand niet 1,5 maar wellicht 3 meter zijn! Anders zouden we het virus verspreiden terwijl we vooral het Woord willen (be)dienen.

 

Toch blijven mijn gedachten nog een beetje over deze “one-liner” rondgaan. Want dat zingen, dat komt ergens vandaan. Het is niet om de “gaten in de liturgie” te vullen. Het Woord verspreiden vraagt namelijk om antwoord! De schriftlezing en de preek zijn nooit bedoeld geweest om via eenrichting verkeer de ether in te slingeren, hoe dankbaar we ook mogen zijn voor alle moderne technische hulpmiddelen die ons door deze tijd heen helpen. Het Woord lezen, horen en uitleggen vraagt altijd om antwoord. Ook om voorbereiding! En het meest betrokken hierbij zijn wij als gemeenteleden wanneer we zingen. Al in het oude testament wordt er verteld over de pelgrims die zingend op weg zijn en de tempel binnengaan. Zo zingen wij in aanvang van de kerkdienst altijd het lied van de intocht. Ook in de verdere orde van dienst speelt de afwisseling tussen Woord en (gezongen) antwoord een belangrijke rol.

 

Wanneer ik mensen spreek over de huidige vorm van digitale kerkdiensten hoor ik het meest dat vooral het samen zingen wordt gemist. Dus zullen we zeker gaan zingen over enkele weken! Maar dan wel met de waarschuwingen van het RIVM voortdurend in gedachten: wanneer u ziek bent, al is het maar een beetje, dan blijft U thuis! En binnen de kerk houden we ons aan de anderhalve meter regel. We denken na over een eenrichting systeem en wie het eerst komt die zit op de plek het verst van de deur zodat we elkaar niet hoeven te passeren. O ja, ook al is dat niet uw vaste plekje …..! want we willen graag het Woord verspreiden, maar niet het virus.

 

Geduld, goede moed en houd vol!

Ds. Willem Vermeulen.

 

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.