Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Om over na te denken: De ware eredienst [5 juni 2020]

 

Wie had dat ooit kunnen denken: in een democratisch land mogen in vredestijd tijdelijk geen kerkdiensten zoals gebruikelijk worden gehouden!
Maar hoe belangrijk is de kerkdienst eigenlijk? De kerk is toch meer dan haar diensten?

 

Afgelopen zondag vierden we het Pinksterfeest. De leerlingen van Jezus worden vervuld van de heilige Geest, lezen we in Handelingen 2. En dan gebeurt er iets bijzonders. De leerlingen gaan over Jezus vertellen en veel mensen komen tot geloof. Deze mensen gaan niet alleen geloven in God en Jezus, ze vormen ook samen een bijzondere gemeenschap (Handelingen 2:41-47).

In deze gemeenschap gebeuren verschillende dingen: de gelovigen leren van de apostelen over Jezus, ze bidden samen, ze hebben oog voor wat de ander nodig heeft, ze komen bij elkaar thuis om te eten en ze komen samen in de tempel. Door de eeuwen heen is dit hét voorbeeld geweest voor de kerk. Zó is de kerk begonnen, zó is de kerk bedoeld: Een gemeenschap van mensen die hun geloof in God en Jezus vieren, voeden en uitdragen. En de samenkomsten zijn hiervan een waardevol onderdeel.

Ook Paulus benadrukt deze manier van kerk-zijn in zijn brief aan de Korintiërs. In 1 Korintiërs 1:9 zegt Paulus: we zijn geroepen om met elkaar een eenheid te vormen. En hij waarschuwt de gemeenteleden om geen kerkdiensten te houden zonder dat ze serieus naar elkaar omzien

(1 Korintiërs 11:17-34).

 

Ook het volk Israël werd al opgeroepen om samen te komen. In Leviticus 23 worden bijvoorbeeld feesten genoemd waarbij Gods grote daden gevierd mogen worden.

Soms lees je in het Oude Testament dat ‘God danken’ en ‘gehoorzaamheid aan Gods regels’ losraken van elkaar. Het boek Jesaja begint met felle kritiek op het volk (Jesaja 1:10-17): wel offers brengen, wel naar de tempel gaan, maar vervolgens je eigen gang gaan en je eigen ik vooropzetten! Zulke samenkomsten, daar heeft God genoeg van. Maar in Jesaja 58 lees je Gods belofte dat, als je tegelijk oefent in dankbaarheid en gehoorzaamheid, Hij je zal zegenen.

Aan de ene kant lees je in de Bijbel dus de oproep om samen God te danken en te eren, om ‘de lofzang gaande te houden’, zoals in Psalm 107. Maar aan de andere kant wordt er ook steeds benadrukt dat de lof aan God zuiver moet zijn, dat je je stem vervolgens niet mag gebruiken om anderen onderuit te halen (Jakobus 3).

De ‘ware eredienst’, zegt Paulus in Romeinen, is dat je jezelf in dienst stelt van God. Dat betekent dat je de moed hebt anders te kiezen dan de wereld om je heen als God dat van je vraagt. Dat betekent dat je houding, je gedrag en je woorden in overeenstemming moeten zijn met wat je op zondag in de kerk hoort en viert.

 

We kunnen in deze tijd niet zomaar naar de kerkdienst (eerst moeten we ons bijv. aanmelden), maar we kunnen wel volop kerk zijn! Niet alleen dankzij online uitzendingen, maar ook omdat we ons geloof in Gods liefde voor mensen op heel veel manieren kunnen uitdragen. Juist deze tijd kan je helpen om na te denken over hoe je nog meer kerk kunt zijn, behalve via de wekelijkse eredienst. Hoe kun je je geloof concreet maken in je dagelijks leven en laten zien aan de mensen om je heen?

En misschien zijn we dan straks niet alleen heel blij dat we weer samen naar de kerk kunnen en samen kunnen zingen, maar weten we ook dat de kerk(dienst) niet is afgelopen als de zegen is gegeven en het slotlied gezongen. Nee, dan begint het juist…

(Vrij naar: Maaike van der Weij, medewerker Bijbelgebruik bij het NBG)

 

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.