Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
De macht en de kracht van de taal 25-6-2020

Begin november 2017. Minister-president Rutte spreekt de regeringsverklaring uit van zijn derde kabinet. Ik zie tijdens mijn koffiepauze een stukje van het debat daarover op tv. Dhr. Geert Wilders voert als eerste het woord. Ik hoor hem spreken over onze samenleving waarin (volgens hem) gewelddadige moslims de dienst uitmaken. Ik hoor verontwaardiging en islamofobie in zijn woorden. Coalitiepartijen en anderen worden neergezet als naïef.

En tussen twee slokken koffie door vraag ik me af: is dit nu het land waar ik woon? Nee, dit is (was) vooral het wereldbeeld van dhr. Wilders. Of ben ik misschien óók naïef? Dit is zijn taal, zijn woordkeus. En met die taal schetst hij een wereld. En hij probeert daarmee ons beeld van de samenleving te beïnvloeden. Dat is de macht van de taal èn van degene die de taal gebruikt. Bijv. voor politieke doeleinden.

Het gaat hier ook om het frame (het kader) waarin je je gedachten plaatst. In het geval van Wilders is dat duidelijk het frame van de angst. En de keuze van zo’n kader is óók in deze crisistijd van groot belang.

 

Een voorbeeld. In ons land koos men als one-liner voor de coronatijd: Alleen samen krijgen we corona onder contrôle. Er is helemaal niets mis met deze uitspraak, integendeel. Samen staan we sterk! Prachtig.

De Italiaanse premier zei bijna hetzelfde, maar dan anders: Een deur, een balkon, een weg kan tussen ons in staan. Maar als het gaat om ons hart - dan kan niets en niemand tussen ons in staan. Dus: juist nu zijn we met elkaar verbonden. En samen sterk.

Nu zijn Italië en Nederland qua temperament geheel verschillende landen. En je voelt het verschil in woordkeus en frame.

Een ander voorbeeld. Ik las in Trouw een interessant artikel over het taalgebruik in deze crisistijd. Er kwam oorlogstaal voor in de berichtgeving mbt corona: de WHO schreef over een wereldwijde bedreiging die gevaarlijker is dan terrorisme. En de Franse president had het over een gezondheidsoorlog met een gevaarlijke vijand. En president Trump haalde zelfs een oude oorlogswet tevoorschijn in de strijd tegen het virus. Dat is óók een frame; de metafoor van de oorlog.

Gedurende een aantal weken keken we ’s avonds op tv naar FRONTberichten: buitengewoon bijzondere en aangrijpende televisie!! Maar met het woord front kom je wel in een heel specifiek taalveld. Inderdaad, zo ernstig was het! Er werd keihard oorlog gevoerd tegen het virus.

Maar in genoemd artikel wordt ook gesteld dat we voorzichtig moeten zijn met die ‘militaire’ metafoor. Het gebruik daarvan kan nl. de suggestie wekken dat alle offers geoorloofd zijn. Zèlfs het offer van onze privacy. Oppassen, dus.

Mijn ouders moesten mij en mijn zus vroeger weleens ‘een beetje’ opvoeden. Hé joh, let een beetje op je woorden. (Ja mam…, hoor ik mezelf in plm. 1970 nog verveeld zeggen.)

Letten op je woorden, op je taal is altijd belangrijk. Zeker als er goed naar je wordt geluisterd. Want met je woordkeus, met je taal schep je een wereld. En een wereldbeeld.

God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Dat zegt Prediker. Het gaat over de hoeveelheid woorden die je gebruikt. Jacobus, intussen, roept ons in zijn Brief (hoofdstuk 3) op om verstandig te zijn met onze tong als spraakorgaan: Zij is de wereld der ongerechtigheid! Jacobus schrijft: Dit moet, mijn broeders (en zusters), niet zo zijn! (Jacobus 3: 10b)

Dus is het juist in deze ingewikkelde tijd van belang goed op onze woorden te letten. Laten we woorden spreken (en daarmee een frame kiezen) dat mensen verder helpt. Dat is de enorme kracht en macht van zorgvuldig gekozen taalgebruik. En zó zijn wij dienstbaar aan het werk van de Heilige Geest. (W. Lolkema, 25 juni 2020)

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.