Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Pastorale nieuwsbrief 27-6-2020

 

Een bijzondere dag

was vrijdag 4 juli 1980 voor Meta Bakker en Wim van Geest. Zij werden door de huwelijkse staat aan elkaar verbonden. Aanstaande zaterdag is dat moment maar liefst veertig jaar geleden. We wensen Wim & Meta (Hoogerheide) hiermee van harte geluk en hopen dat zij -met hun naasten - een feestelijke dag zullen hebben. Door corona wordt dit heugelijke feit (zo heb ik begrepen) wat anders gevierd dan gepland. Maar het jubileum staat wel als een huis.

Beiden zijn zij in de loop der jaren op allerlei manieren actief geweest en nòg actief in ons kerkenwerk. Ik noem in willekeurige volgorde: lid ZWO-commissie, ambtsdrager, lid beroepingscommissie, lid commissie Culturele Avonden, verbouwer van de keuken in de Oude Pastorie, beamer-man, lid cantorij…en ongetwijfeld ben ik nu nog niet volledig.

Ik ben in het enigszins grijze verleden wel eens raar op de koffie gekomen met het vermelden van een huwelijksjubileum, daarom ben ik er voorzichtig mee. Maar van dit robijnen bruidspaar weet ik dat zij het zeker op prijs stellen. We wensen hen graag Gods nabijheid toe voor de nabije en verdere toekomst!

 

Kerkdiensten

Als u onze wekelijkse kerkdienst wilt bijwonen, dan kan dat! Wel moet u (je) zich tijdig aanmelden bij onze scriba, mw. Charlotte Statema, liefst aan het begin van de week vóór de betreffende zondag.

Zoals u weet gaan verschillende dingen momenteel op de zondagmorgen wel wat anders dan anders vanwege de anderhalve-meter-samenleving en -kerk. En ik weet dat diverse gemeenteleden dat niet fijn vinden. Maar toch…

U wordt naar uw plaats begeleid en dat kan een ander plekje zijn dan u gewend bent. Degenen die het vroegst komen, krijgen een zitplaats vooraan. En zij verlaten als eersten na afloop de kerk. Gezellig bij de koffie napraten is er momenteel niet bij. Het al dan niet uit volle borst zingen laten we tijdelijk achterwege: we neuriën, zeggen de tekst van een lied mee of luisteren naar orgelspel. Enzovoorts…

Om met onze minister-president te spreken, vrij vertaald: ik vind het ook best lastig, maar dit moet nu éénmaal om het virus onder contrôle te krijgen. Geen tweede uitbraak, a.u.b! We kunnen niet nòg eens zo’n ‘run’ op IC-bedden en ziekenhuispersoneel hebben en zo’n aanslag op onze nationale economie als in dit voorjaar. Weer wekenlang verpleeghuizen sluiten voor bezoek…? Weer zó veel corona-doden?? We moeten er niet aan denken.

En daarom nemen wij ook als kerkenraad onze verantwoordelijkheid. We volgen de adviezen van onze landelijke kerk. Totdat van overheidswege de maatregelen nog verder worden versoepeld. Intussen blijft u en blijf jij welkom in de kerkdiensten op de zondagmorgen om kwart voor tien. En vanaf zondag 5 juli weer met meer dan dertig kerkgangers.

 

Ten slotte

Een hartelijke groet aan jou en u. Blijf gezond! En blijf op elkaar letten.

Tot een volgende keer. W. Lolkema.

 

 

 

 

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.