Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Om te overdenken, van de PKN-website [nieuwsbrief 03-07-2020]

De stilte zingt U toe, o Here….

 

Ds. Wim Beekman, classispredikant in Friesland, is blij dat we weer kerkdiensten mogen vieren. ‘Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang en geen kinderlied.’

Net als bij theaters en bioscopen moet van tevoren duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen. Kerkgangers moeten dus reserveren of uitgenodigd worden. En de kerk moet een gebruikersplan hebben, waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is.  

(De kerkenraden op de Brabantse Wal hebben wat dit betreft de nodige maatregelen genomen. - WL)

 

Hoe ben je kerk op de anderhalve meter? Waar kun je zitten, en waar niet? Hoeveel veilige plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes? Hoe kun je met elkaar veilig binnenkomen en weer weggaan? Hoe ga je collecteren?  

Bergen vragen die een antwoord nodig hebben. Geloof kan bergen verzetten, de gelovigen hopelijk ook. Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang en geen kinderlied.  Premier Rutte, die zelf regelmatig een kerkdienst bezoekt, zei onlangs: ‘Het virus houdt van plaatsen waar luid gezongen wordt.’ En minister de Jonge, als domineeszoon ook met de kerkdienst bekend, zei kort en krachtig: ‘Verspreid het Woord, niet het virus.’ 

Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, een preek kan mij boeien, een gebed kan mijn hart verheffen. Maar een lied beroert mijn ziel. Als ik zing, gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen. Het liefst zing ik een stevige partij mee. En soms ook stokt mijn stem, want het samenspel van een aangrijpende versregel en een mooie melodie brengt mij zomaar van de wijs. Dan hoop ik dat niemand om mij heen de druppel ziet die uit mijn ooghoek rolt.

Graag zing ik van tijd tot tijd een nieuw lied, onze bundel van 2013 is voor mij dan ook een grote vreugde. Maar de bekende liederen zijn mij het dierbaarst. De gezangen uit de kerkdiensten van mijn jeugd, de psalmen van mijn moeder, daar kan niets tegenop. Zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst. ‘God troont op de lofzangen van zijn volk.’ Maar nu dus even niet. Ik vind het helemaal niets, maar ‘As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin.’ (Mijn moeder - WL - was een echte Friezin en deze regel in het Fries hing vroeger bij ons thuis op een tegeltje aan de wand: Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.)

Van harte hoop ik dat we een alternatief zullen vinden. Eén of twee voorzangers vanuit een veilige hoek van de kerk. Of misschien de organist die met een stevig koraal of een enkele toon ons voorgaat in de melodie. En wij die van binnen dan stilletjes mee-hummen.  Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we het voorlopig zonder de gemeentezang moeten stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd rond: De stilte zingt u toe, o Here.  (Ds. Wim Beekman, Friesland, juni 2020.)

Bericht van onze classispredikant, ds. M. Luijk dd 3 juli 2020.

Op 1 juli is er een advies gepubliceerd mbt gemeentezang:

Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog steeds afgeraden. Als u echter toch zingt, doe dit dan in een grote monumentale kerk. Als het gaat om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn of doe het buiten. In een kleine kerk (minder dan 1000m3 en lager dan 4 m) kan eigenlijk niet veilig gezongen worden.

Op de website van de landelijke kerk zal nader worden gepubliceerd over de risicotaxatie.

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.