Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
nieuwsbrief: Even terugkijken…(2)

Even terugkijken…schreef ik voor Rond de Kerken van 9 juli bij PG Woensdrecht. Een tweede rubriekje onder die naam is wat meer persoonlijk.

Ook voor ons als gezin veranderden er in de afgelopen tijd enkele dingen, zoals voor zoveel Nederlanders. Mijn vrouw Marjan ging vanaf half maart voor het grootste deel van haar werktijd thuis werken en veel minder in Oudenbosch. Onze zoon Pieter kwam eind mei voor een aantal maanden terug vanuit Pretoria. In Zuid-Afrika wordt een uitbraak van het virus verwacht en daarom is het aantal diplomaten op de NL ambassade tijdelijk afgeschaald. Pieter woont en werkt nu een paar maanden ‘thuis’ in Amsterdam. Zijn vriendin werkt in Oost-Congo en kan daar nog niet weg.

We hebben onze kleindochter Marie (met haar ouders in Rijswijk, Zuid-Holland) een aantal weken niet ‘live’ kunnen zien. Daar hebben meer opa’s en oma’s mee te maken gehad! Nu kan dat gelukkig wèl weer. De kleine meid is inmiddels anderhalf en een prachtige peuter die ijverig-lopend en spelend de wereld verkent.

Bijzonder was ook mijn verbintenis aan de PG Bergen op Zoom, begin februari. Ik ben heel dankbaar voor het beroep dat deze Gemeente begin december op mij uitbracht en dat ik graag heb aangenomen. We zijn gezond en tellen van harte onze zegeningen!

In bijzonder schril contrast daarmee staat het verdriet dat velen is overkomen na het overlijden van een geliefde als gevolg van corona. Denk ook aan de velen die sinds half maart in enorme zakelijke en psychische problemen zijn gekomen. We bidden om kracht en om betere tijden. En om vertrouwen. Ook voor hen die ons regeren.

Een hartelijke groet van W. Lolkema

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.