Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
nieuwsbrief 29-9-2020

Protestantse Gemeente te Woensdrecht

 

Beste gemeenteleden.

 

Bericht van overlijden

Op maandagochtend 28 september is in Mariahove te Ossendrecht van ons heengegaan: dhr. Hendrik Dirk Griffioen, in de leeftijd van 89 jaar. We gedenken hem dankbaar en met veel respect. En we wensen alle direct-betrokkenen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

De uitvaartdienst is a.s. vrijdagmorgen 2 oktober om half elf in de RK Sint Gertrudiskerk in Ossendrecht, gevolgd door de begrafenis op Ter Duinen. Uiteraard geldt hier een maximaal aantal kerkgangers en zijn de zitplaatsen allereerst voor genodigden.

Een kaartje: kleine moeite!

++ Op dinsdag 15 september is mw. J.M. van der Plasse (Ossendrecht) lelijk gevallen. Haar revalidatie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Daarom heeft haar dochter Els, wonend in Leidschendam, kunnen regelen dat haar moeder dààr kan revalideren. Zodoende is mw. Van der Plasse inmiddels verhuisd naar: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam. Afdeling Oranjestein, Kamer 2.44. We wensen haar veel sterkte en geduld.

Een kaartje van u of jou is vast zeer welkom!

++ Op donderdag 17 september maakte onze organist/cantor Karel Smagge (Woensdrecht) een ernstige val. Hij is opgenomen in Bravis-Roosendaal, kamer 4B-22. Ook hem en zijn partner mw. Dorry Zaaijer wensen we veel sterkte. Adres van het Bravis-ziekenhuis: Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal.

Helaas GEEN Avondmaal op zondag 4 oktober

In Rond de Kerken die op 1 oktober verschijnt kunt u lezen dat we bezig zijn om uit te denken hoe we in deze coronatijd in onze kerk a.s. zondag het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Tot onze grote spijt hebben we gisteravond, nav de ‘persco’ van premier Rutte en minister De Jonge, moeten besluiten om op 4 oktober géén Avondmaal te vieren. Nu het virus weer is opgelaaid en maatregelen zijn aangescherpt nemen we liever geen enkel risico. Vertrouwend op de komst van (ooit) betere tijden…

Natuurlijk ben je / bent u op zondagmorgen 4 oktober wèl hartelijk welkom in onze kerkdienst, aanvang kwart voor tien. (Wel ajb even aanmelden bij onze scriba mw. Ch. Statema, tel. 61 44 10)

Een hartelijke groet. W. Lolkema, 29 september 2020.

 

 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.