Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie 14 november 2021, zondag voleinding
Beste mensen,
 
Graag ontvangen wij u komende zondag weer in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. Wij gedenken dan alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Een belangrijk moment in deze dienst is het aansteken van de kaarsen en waxinelichtjes. U mag dat zelf doen, maar wij verzoeken u dan wel een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Indien u liever op uw plaats blijft zitten dat zal de diaken de kaarsen/waxinelichtjes aansteken.

Ook bij het ingaan en het verlaten van de kerk vragen wij u een mondkapje te dragen. Als u plaats heeft genomen - zo mogelijk op 1,5 mtr afstand - dan mogen de mondkapjes af. Ook graag de jassen aanhouden, vanwege de ventilatie in de kerkzaal. Dit voorkomt tevens dat er een opeenhoping van mensen plaats vindt bij de garderobe.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Ook daar verzoeken wij u om elkaar ruimte te geven waarin iedereen zich veilig kan voelen.
Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
met medewerking van de Cantorij, o.l.v. Gertje van Elsäcker. 
Tekst(en): Romeinen 8 : 18 – 26 en Matthéüs 24 : 29 – 36 en 42 – 44
Ouderling: Kees Visser en Wim van Geest
Organist: dhr. Piet den Ouden


De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Als u thuis wilt kijken en luisteren, dan kan op via YouTube, ook te bereiken via onze website.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.