Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Kersnachtdienst 24 december 2021.
Beste gemeenteleden,

De woorden die onze Minister President en de Minister van Volksgezondheid dinsdagavond tot ons hebben gesproken zijn duidelijk. Er komt geen versoepeling van de thans geldende maatregelen, ook niet tijdens de komende kerstdagen. Het virus is er en laat zich - ook tijdens de feestdagen -  niet tegenhouden.
Maar de geboorte van Christus - ruim tweeduizend jaar geleden - liet zich óók niet tegenhouden. En al die jaren is dat feest gevierd. Zo staan wij als kerkenraad voor een dilemma: kunnen we op kerstavond “Komt allen tezamen” zingen, terwijl de rest van Nederland vanaf 17:00 uur in een avondlockdown zit?
Toch zal het virus, hoe gemeen ook, ook nu het kerstfeest niet kunnen tegenhouden. Dus we gaan het vieren, maar wel aangepast.
Waaruit bestaan dan die aanpassingen?
 • de kerstnachtdienst op vrijdag 24 december van 21:30 uur wordt verplaatst naar ‘smiddags 15:30 uur;
 • U dient zich aan te melden bij de scriba Charlotte Statema, liefst per mail: scriba@pkgw.nl of tel.nr. 016461 44 10;
 • de zitplaatsen worden aangewezen door de koster; indien de kerk vol is, dan kan dat ook zijn in de koffieruimte naast de kerkzaal;
 • bij binnenkomst en het weggaan draagt u een mondkapje hetgeen u af mag doen als u in de banken zit;
 • wij vragen u vriendelijk doch dringend om de anderhalve meter afstand in acht te nemen;
 • bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd om uw handen te ontsmetten;
 • kleed u warm aan, want het kerkgebouw zal goed geventileerd worden;
 • wij vragen u een zelftest te doen, zodat u zeker weet dat u het virus niet onder de leden hebt en anderen niet kunt besmetten;
 • bij de geringste coronagerelateerde klachten blijft u thuis en wordt u uitgenodigd om de dienst met ons mee te vieren via Youtube.
 • na de kerkdienst volgt u de aanwijzingen op van de dienstdoende ouderling;
 • na de dienst er geen koffiedrinken en verzoeken wij u om direct naar huis te gaan.
We vinden het jammer dat het dit jaar zo moet. Maar voor dit moment is het niet anders. Wij vragen u dit ter bescherming van uzelf en anderen. We zijn dankbaar dat we onze diensten kunnen houden! Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze voorzitter Hans den Daas, dendaas@xs4all.nl, tel.nr. 0164-76 90 87.

Het Kerstfeest laat zich niet tegenhouden. Het is er, onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt!

Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.
(Hans Bouma, Lied 499.)

Wij wensen jou en u mooie en gezegende feestdagen.
Uw kerkenraad.

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.