Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie 24 december 2021: online kerst"nacht".
Beste mensen,

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen, heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om vanaf heden weer over te gaan tot het houden van online-kerkdiensten. Dat betekent ook dat wij wederom met kerst gesloten zijn en geen bezoekers kunnen ontvangen. Treurig, maar de risico's zijn gewoon te groot. En we willen toch met z'n allen gezond het nieuwe jaar in, nietwaar? De mensen die zich voor de kerstdiensten hebben opgegeven, zijn inmiddels afgebeld. 

De online kerkdienst zal op 24 december beginnen om 15:30 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube.  Uiteraard kunt u ook op een later tijdstip terugkijken.

Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Jesaja 9: 5 en 6 en Titus 2: 11 t/m 14 en Lucas 2: 6 en 7
Ouderlingen: Kees Colpaart en Vera Maas
Organist: dhr. Piet den Ouden
Medewerking wordt verleend door de Cantorij, o.l.v. Gertje van Elsäcker

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Als u thuis wilt kijken en luisteren, dan kan op via YouTube, ook te bereiken via onze website.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Collecten:
1. Kinderen in de knel
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw
Ook het collecteren gebeurt digitaal. U kunt uw bijdrage overmaken rekeningnummer:  NL37 ABNA 0427 8015 16, ten name van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.

De kerkenraad wenst u een gezegend kerstfeest toe.

Toelichting op de liturgische schikking:

Kerst
Lezen: Johannes 1:1-14. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:4).
‘Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen. Het is eind december en het zijn de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht. Omdat ze zeker in deze tijd niet in het donker willen zitten.
Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig. Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen.
Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.

Licht in de duisternis. De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen staan witte bloemen. Ook zijn er sterretjes en lichtjes om de zon extra te laten stralen. 

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-07-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:45 uur
Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.