Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Online kerkdienst 2 januari 2022.
Beste mensen,

Allereerst wensen wij u heel veel goeds toe voor 2022; gezondheid, geluk en vrede.
Helaas hebben we moeten besluiten om voor de komende tijd alleen nog onlinediensten vanuit onze eigen kerk uit te zenden als onze predikant ds. Lolkema voorgaat. Dat betekent dat er op de zondagen 2 en 16 januari in onze kerk geen diensten worden gehouden. Na de persconferentie van 14 januari zullen we de situatie opnieuw beoordelen. We houden u wekelijks op de hoogte. 
Voor komende zondag kunt u de dienst volgen vanuit Willemstad, waar ds. Lolkema dan voorgaat.
U kunt de dienst meevieren via: www.kerkomroep.nl. Kort voor de uitzending begint komt er een ook YouTube-link beschikbaar op onze website, zie: www.pkgw.nl/kerkdiensten.

Online kerkdienst vanuit de Koepelkerk te Willemstad
Voorganger(s): Ds. W. Lolkema, Bergen op  Zoom

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.


Ook het collecteren gebeurt digitaal. U kunt uw bijdrage overmaken rekeningnummer:  NL37 ABNA 0427 8015 16, ten name van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

De kerkenraad wenst u een gezegend dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Wijkavond
datum en tijdstip 19-05-2022 om 20:00 uur
meer details

Soep en brood
datum en tijdstip 20-05-2022 om 17:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30 uur
Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Meelee
datum en tijdstip 23-05-2022 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.