Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 6 maart 2022.
Beste mensen,
 
Graag ontvangen wij u komende zondag weer in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel de anderhalve metermaatregel en de mondkapjesplicht officieel niet meer van kracht is, verzoeken wij u om elkaar ruimte te geven waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 
Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Teksten: Psalm 91 : 9 – 16 en Lucas 4 : 1 – 13.
Ouderlingen: Chartlotte Statema en Marjanne van Loenen
Organist: Gertje van Elsäcker

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Als u thuis wilt kijken en luisteren, dan kan dat via YouTube, ook te bereiken middels onze website.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

Woensdag 16 maart 2022 Lunch voor ouderen
Locatie: Dorpsstraat 10, Ossendrecht
Tijdstip: 12:00 uur

De diaconale werkgroep organiseert een uitgebreide lunch voor ouderen in de Oude Pastorie bij onze kerk. 
Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel.nr. 0164-616923.
Als u vervoer nodig heeft kunt u dat aangeven.

Toelichting bij de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: “Van U is de toekomst”.
In de toelichting bij dit thema is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alle dag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de grote en kleine verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon”.

Als basis voor de symbolische schikking is een pot gebruikt die onderaan smal is en naar boven breder uitloopt. Hiermee wordt “ontvangen” gesymboliseerd.
Op de rand van de pot rust een verticale zuil van droge grassen, ze reiken naar de hemel. Grassen die de herinnering dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas met Jezus de woestijn in en lezen we (Lucas 4 : 1-13) hoe Hij door zijn tegenspeler tot drie keer toe wordt uitgedaagd. Jezus gaat niet in op de uitdagingen, maar wijst op wat er geschreven en gezegd is. De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van hem te leven.
Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen.
In de schikking zijn tarwearen geplaatst tussen de droge grassen. In de pot zijn primula’s geplaatst. De primula heeft ook de naam “hemelsleutel” en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.