Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 13 maart 2022.
Beste mensen,
 
Graag ontvangen wij u komende zondag weer in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel de anderhalve metermaatregel en de mondkapjesplicht officieel niet meer van kracht is, verzoeken wij u om elkaar ruimte te geven waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 
Voorganger: Ds. I. Koeman, Borgerhout
Teksten: Exodus 34 : 27 – 35 en Lucas 9 : 28 – 36
Ouderlingen: Vera Maas en Hans den Daas
Organist: dhr. Johan van Heuseveld
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Wegens technische storingen kunnen we deze week helaas de dienst niet uitzenden via YouTube. Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat het geluid de afgelopen weken slecht was. Waarschijnlijk vanwege een piekspanning tijdens een onweersbui van enkele weken geleden is er één en ander beschadigd geraakt. De apparatuur voor de beelduitzendig is nu ter repartie gebracht, maar nog niet klaar. Het kast voor kerkdienst gemist is inmiddels vervangen. Dus als het goed is, kunt u de dienst beluisteren via deze link

Collecten:
1. Hulp voor Oekraïne
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

Toelichting bij de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd.

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd lezen we Lucas 9 : 28-36.
Het gedeelte over wat wel de verheerlijking van Jezus wordt genoemd, volgt na een toespraak van Jezus over Hem navolgen, zelfverloocheningen je kruis opnemen. Wie zich schaamt voor de Mensenzoon, citeert Lucas, voor diegene zal de Mensenzoon zich schamen als Hij in de stralende luister van de Vader komt (vers 26). Een ingewikkelde tekst, maar toch goed om te noemen, omdat juist die stralende luister terugkomt in vers 28-36.
Lucas vervolgt met de beschrijving van Jezus die met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op gaat. Het lijkt alsof de toekomst, waar Jezus het over had, zich voor hun ogen opent.
Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en met Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem.
Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk het Zoon‑zijn van Jezus.
Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.
Kernwoorden: erkenning – verheerlijking – ontmoeting.
Als basis voor de symbolische schikking is een pot gebruikt die onderaan smal is en naar boven breder uitloopt.
Hiermee wordt “ontvangen” gesymboliseerd. Op de rand van de pot rust een verticale zuil van droge grassen, ze reiken naar de hemel. Grassen die de herinnering dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

Vandaag is in de schikking de verheerlijking op de berg uitgebeeld. Tussen de droge grassen is gipskruid en pluimen van pampasgras geplaatst als verwijzing naar de wolk.
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die elke werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!


Woensdag 16 maart 2022: Lunch voor ouderen
Locatie: Dorpsstraat 10, Ossendrecht
Tijdstip: 12:00 uur

De diaconale werkgroep organiseert een uitgebreide lunch voor ouderen in de Oude Pastorie bij onze kerk. 
Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel.nr. 0164-616923.
Als u vervoer nodig heeft kunt u dat aangeven.

Vrijdag 18 maart 2022:Samen Soep eten.
Samen eten…ja, gezellig! Eens een keer níet zelf hoeven koken maar het eten ´gewoon´ voorgeschoteld krijgen. Dat kan, in de Oude Pastorie aan de Dorpsstraat 10 in Ossendrecht. Leden èn niet-leden van deze kerk zijn hartelijk welkom. Zeker als je (u) alleen woont en wat gezelschap tijdens het eten wel fijn vindt.
Wanneer? Op vrijdagmiddag-/avond 18 maart om kwart voor zes. Je kunt al komen vanaf half zes. En de prijs? Als je iets wilt geven vinden we dat prima, maar het hoeft niet.
Wilt u zich van tevoren aanmelden? Prima, maar ook dat hoeft niet. (Het kan via E-mail: 
wimvangeest@ziggo.nl en telefonisch bij Wim Lolkema: 0164 314466.)
Dit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Smakelijk eten! 


Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.