Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
bezoek

Bezoek aan de kerkenraad!

 

In de vergadering van onze kerkenraad van februari kwam classispredikant ds. Marco Luijk bij ons buurten. Hij doet dat eens in de vier jaar in alle Gemeentes in zijn omvangrijke werkgebied (Brabant, Limburg en Waalse Gemeentes in ons land.) Het mooie hiervan was dat de leden van onze kerkenraad als het ware, samen met ds. Luijk, op enige afstand naar hun (onze) eigen Gemeente keken.

 

Ds. Luijk concludeerde dat er veel mooie dingen gebeuren die opbouwend zijn voor de PG Woensdrecht (PGW). Maar er zijn ook zorgen, zoals het vinden van ambtsdragers, teruglopende financiën, leeftijdsopbouw van de gemeente, hoe de jongere generatie te bereiken en aan de kerk te binden. Deze trend is ook landelijk een probleem.

Ds. Luijk noemde het beeld van Psalm 1: een boom geplant aan stromend water, die altijd groen blijft en vrucht draagt. Dat beeld staat voor energie: het is de kunst om fris te blijven en de energie erin te houden. Het is goed om tijdens de kerkenraadsvergadering niet alleen besluiten te nemen, maar je ook te bezinnen op een onderwerp. Dat zorgt ervoor dat de kerkenraad een team blijft.

 

Natuurlijk ging het op die avond vooral over onze PGW als geheel. Verschillende vraagstukken kwamen aan de orde. Hoe kunnen we de jonge gezinnen bereiken en aan ons binden…? een probleem waarmee veel Gemeentes te maken hebben. Het is goed om te investeren in jonge gezinnen, kinderen en jeugd door samenwerking op de Brabantse Wal, maar verwacht er niet alles van. De samenleving is aan verandering onderhevig. Dus denk vooral projectmatig: aan tamelijk kortdurende aantrekkelijke activiteiten!

Steeds meer mensen in de samenleving weten weinig van kerk en geloof, maar zijn wel geïnteresseerd in zingeving. Dus moeten we nieuwe vormen van kerk-zijn laten ontstaan, zonder de huidige kerkgangers af te stoten.

Ds. Luijk gaf voorbeelden van nieuwe vormen van kerk-zijn: de traditionele liturgie van de Nicolaaskerk in Amsterdam, elders in het land trekt een Evensong een volle kerk met belangstellenden van alle leeftijden. Of misschien een dienst met een Bach-cantate? En de TOP-2000-kerkdienst van eind 2018 zijn we ook nog niet vergeten. 😊

 

Wat is ons beeld van kerk-zijn? Is dat ontmoeting in ons gebouw, in welke vorm dan ook? Ds. Luijk noemde de Emmaüsgangers, die juist de ‘kerk’ (Jeruzalem) verlaten en buiten de Heer ontmoeten. In ons traditionele kerkmodel staan wij op zondagochtend op de drempel van de kerk en wenken de mensen naar binnen. Jezus deed dat anders: Hij stond ook op de drempel, maar liep vandaar juist de wereld in: ‘Je moet Mij buiten zoeken.’ Ds. Luijk gaf als voorbeeld een diaconie die contact legde met sociaal-maatschappelijke instanties: waar zijn jullie mee bezig, waar zetten jullie je voor in? Men ging dus in gesprek, een echte ontmoeting! Zo komt er beweging.

 

Hoe worden we als lokale kerk zichtbaar in de samenleving? Onderzoek wat er bij ons in de burgerlijke gemeente leeft. Trek de wereld in en bezoek daarnaast de kerkdienst om God te ontmoeten en je accu op te laden.

Ook kwam het ‘ambt aller gelovigen’ aan de orde. De kerkenraad van de PGW geeft leiding aan de Gemeente. Dus zijn er telkens weer nieuwe ambtsdragers nodig. Maar…veel dagelijkse kerkelijke dingen kunnen ook heel goed worden gedaan door niet-ambtsdragers!

Ds. Luijk moedigde de kerkenraad ook aan om contact te zoeken met andere Gemeentes op de Brabantse Wal. We kunnen elkaar immers versterken. En hij raadde ons ook aan om, als de financiën gaan knellen, contact te zoeken met fondsen en subsidieverstrekkers.

 

Ten slotte:

We hadden als kerkenraad een mooie verfrissende avond. Bij veel ambtsdragers overheerste

het idee: er is zóveel mogelijk, we gaan ervoor! De classispredikant was dus niet voor niets gekomen….! W. Lolkema, predikant. (Met dank aan mw. Mirjam den Heijer, notulist)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.