Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 3 april 2022.
Beste mensen,
 
Graag ontvangen wij u komende zondag weer in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel de anderhalve metermaatregel en de mondkapjesplicht officieel niet meer van kracht is, verzoeken wij u om elkaar ruimte te geven waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 
Voorganger: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Teksten: Exodus 16: 13 t/m 18 en Johannes 6: 1 t/m 15
Ouderlingen: Dick van Arkel en Charlotte Statema
Organist: dhr. Rein Ros

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.\

We hopen komende zondag weer beeld. Onze eigen videomixer is helaas nog niet gerepareerd, maar we hebben een tijdelijke. Deze werkt net iets anders, hopelijk lukt het.
Als u thuis wilt kijken en luisteren, dan kan dat via YouTube, ook te bereiken middels onze website.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

Toelichting bij de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd.
Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd lezen we Lucas 20 : 9-19.
Een derde gelijkenis in deze veertigdagentijd. Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om het geld op te halen. Nadat beide knechten zijn afgeranseld, stuurt hij zijn meest nabije. Maar de zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet zijn komst met de dood bekopen.
Met het oog op de context waarin Lucas 20 staat is het helder dat Jezus hier op zichzelf doelt. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten. De manier waarop Jezus er nu al woorden aan geeft en vooruitziet op wat komen gaat, doet je beseffen dat hier iemand spreekt die regie heeft over de situatie. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet.
Zo wordt Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen.

Als basis voor de symbolische schikking is een pot gebruikt die onderaan smal is en naar boven breder uitloopt.
Hiermee wordt “ontvangen” gesymboliseerd.
Op de rand van de pot rust een verticale zuil van droge grassen, ze reiken naar de hemel. Tussen de grassen zijn inmiddels groene takken geplaatst symbool voor een nieuw begin.

Vandaag is er een tros druiven en een druiventak toegevoegd aan de symbolische schikking. Een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen”.
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.