Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Liturgie zondag 10 april 2022.
Beste mensen,
 
Graag ontvangen wij u komende zondag weer in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel de anderhalve metermaatregel en de mondkapjesplicht officieel niet meer van kracht is, verzoeken wij u om elkaar ruimte te geven waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 
Kerkdienst [Palmzondag]
Voorganger: ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Teksten: Evangelie van Palmpasen: Joh. 12, 12-19 en Psalm 118, 1-2, 19-29 en Fil. 2, 5-11.
Ouderlingen: Hans den Daas en Vera Maas
Organist: Gertje van Elsäcker

De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.\

De videomixer is helaas nog niet gerepareerd, maar we hebben een tijdelijke. Deze werkt net iets anders, hopelijk lukt het. We zijn er echter niet zeker van of onderstaande links nu werken. Als u geabonneerd bent op onze YouTubekanaal, dan krijgt u een melding als we online gaan.
Als u thuis wilt kijken en luisteren, dan kan dat via YouTube, ook te bereiken middels onze website.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

De uitvaartdienst van Marjan Smit-van Gelderen wordt komende dinsdag om 13:00 uur alleen uitgezonden via kerkdienst gemist. Hier vindt u een rechtstreekse link. De liturgie zal tegen die tijd ook op de website komen: klik op deze link.

Toelichting bij de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd.
Op de zesde zondag in de veertigdagentijd lezen we Lucas 22 : 1-23.
Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal staat. Vandaag maken we de stap naar de Pesachmaaltijd. We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes daarvoor moeten treffen, maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te leveren.
Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus woorden die eeuwen daarna in de kerk zijn blijven resoneren. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De tekenen van brood en wijn. Als er ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan wel in deze twee tekenen.
Jezus plaatst het ook in de tijd. Tot het koninkrijk van God is gekomen zal Hij niet meer drinken “van de vrucht van de wijnstok”. Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting. Wanneer we avondmaal vieren kijken we dus ook vooruit. Wanneer we uitspreken “Van U is de toekomst” helpt het avondmaal ons ook daaraan te herinneren.

Als basis voor de symbolische schikking is een pot gebruikt die onderaan smal is en naar boven breder uitloopt. Hiermee wordt “ontvangen” gesymboliseerd. Op de rand van de pot rust een verticale zuil van droge grassen, ze reiken naar de hemel. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van de droge grassen.

Vandaag is er buxus tussen de takken gezet, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Ook zijn er korenaren bij de schikking geplaatst, samen met het bord en de beker als symbool voor het avondmaal.

Brood en wijn, aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was - het lijden en sterven van Jezus – maar ook naar binnen - ons tekort waardoor dit lijden nodig was. En we kijken ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken en hopen.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
 
Beste mensen,

Wij nodigen u van harte uit om komende zondag de kerkdienst online met ons mee te vieren. Gezien de heersende pandemie kunt u de dienst nog niet fysiek bijwonen. 
Hieronder de gegevens voor de komende online dienst:
Voorganger: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Mw. Gertje van Elsäcker
Zang: leden der cantorij.
Voor de liturgie, klik hier.
Als u wilt kijken en luisteren, dan klikt u hier of daar.
Om kerkdienst gemist te beluisteren, klikt u op deze link.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.